Privacy Policy

Privacy
Dit is de privacyverklaring van Dealer voor Dealer, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57279217 inzake www.brilamsterdam.nl Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Dealer voor Dealer via onze websites en social media, alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies. Dealer voor Dealer respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze websites en social media. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Dealer voor Dealer. U dient zich ervan bewust te zijn dat Dealer voor Dealer niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze websites bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze websites benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Cookies
Dealer voor Dealer is permanent op zoek naar mogelijkheden om haar dienstverlening en websites te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. De websites maken daarbij gebruik van cookies.
Een cookie is een brokje informatie dat een browser opslaat op uw computer, smartphone of ander apparaat. Bij zogeheten tracking cookies wordt deze informatie ook opgeslagen op de server van de aanbieder van de website of op de server waar Dealer voor Dealer gebruik van maakt. Met behulp van cookies kan Dealer voor Dealer haar diensten verbeteren aan de hand van het gewenste gebruik door de bezoeker. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en kunt u zelf op ieder moment via uw browser verwijderen. De cookies zijn in ieder geval geldig totdat zij door u zijn verwijderd.
Dealer voor Dealer gaat zorgvuldig met de door haar verkregen gegevens om en zal er voor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Dealer voor Dealer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Dealer voor Dealer. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Haarlem, 9 januari 2018